Theorie

Hoewel bijna niemand het leuk vindt om weer in de boeken te duiken en regels uit het hoofd te leren, is de theorie (de regelgeving) een zeer belangrijk onderdeel van de rijopleiding. Want wat je in de theorie niet beheerst, kun je in de praktijk ook niet toepassen. De theorie heeft als doel verkeerskennis, gevaarherkenning en inzicht te ontwikkelen. Dit alles is nodig om inzicht te krijgen in je eigen mogelijkheden en tekortkomingen en die van andere weggebruikers waarmee jij straks te maken krijgt in het verkeer. 

Het huidige theorie-examen bestaat uit 65 vragen: ja/nee vragen, meerkeuzevragen en open vragen. Je moet minimaal 13 vragen goed beantwoorden van de gevaarherkenningsvragen en 35 vragen goed beantwoorden over de verkeersregels, het verkeersinzicht en de risico's. De vragen worden mondeling gesteld aan de hand van beelden van verkeerssituaties op grote tv-monitoren. Je kunt de vragen ook meelezen. Je beantwoordt de vragen met drukknoppen in de tafel.

Als je slaagt, krijg je het theoriecertificaat direct mee. Als je zakt, krijg je een uitslagformulier met daarop per examenonderwerp het aantal vragen dat je foutief, te laat of niet hebt beantwoord.

Het theorie-examen bestaat uit drie onderdelen:

  • Een onderdeel over gevaarherkenning (25 vragen)
  • Een onderdeel over verkeersregels (30 vragen)
  • Een onderdeel over verkeersinzicht / risico’s (10 vragen)
     

Het theorie examen is een behoorlijk pittig examen dat je niet moet onderschatten. Daarom raden we je aan om op tijd te starten. Om je goed voor te bereiden op je theorie examen bieden wij, in samenwerking met itheorie.nl een online theorieopleiding aan. In deze theorieopleiding komt alles aan bod wat je moet weten voor het theorie-examen.(zie tarieven)

Vanzelfsprekend kun je ook bij ons terecht voor de juiste cursusboeken (pakket) en oefenexamen materialen.

Liever klassikaal les? Meld je dan aan bij  www.theorieopleidingfriesland.nl